Το νησί και η πολιτιστική εξέλιξη της Σαμοθράκης

posted Apr 27, 2017, 4:16 PM by The Alleycat Το Κεραμιδόγατο   [ updated Apr 27, 2017, 4:17 PM ]

Μόνο η ορεινή πυραμίδα του Άθω μπορεί να συναγωνιστεί την επιβλητικότητα του ορεινού όγκου της Σαμοθράκης στο Θρακικό πέλαγος, κι είναι αξιοσημείωτο ότι και τα δύο έχουν την ίδια σημασία στην ιστορία: η Σαμοθράκη στην αρχαιότητα ήταν το νησί της μυστηριακής λατρείας των Μεγάλων Θεών, οι τελετές μύησης των οποίων υπόσχονταν προστασία στη θάλασσα και την ευκαιρία «γίνεσθαι καὶ εὐσεβεστέρους καὶ δικαιοτέρους καὶ κατὰ πᾶν βελτίονας ἑαυτῶν τοὺς τῶν μυστηρίων κοινωνήσαντας»· ο Άθως στα νεότερα χρόνια ως το Άγιο Όρος της Ορθοδοξίας. Στο Φεγγάρι, την κορυφή του όρους Σάος, με υψόμετρο 1611 μ., ήταν το παρατηρητήριο του Ποσειδώνα στη διάρκεια του Τρωικού πολέμου, όπως αναφέρεται στην Ιλιάδα:
Οὐδ’ ἀλαοσκοπιὴν εἶχε κρείων ἐνοσίχθων·
καὶ γὰρ ὁ θαυμάζων ἧστο πτόλεμόν τε μάχην τε
ὑψοῦ ἐπ’ ἀκροτάτης κορυφῆς Σάμου ὑληέσσης Θρηϊκίης· 
(Ἀλλὰ κι ὁ μέγας Κοσμοσείστης δὲν παραφύλαγε ἄδικα
τὴ μάχη καὶ τὸν πόλεμο θαυμάζοντας ἀγνάντευε,
στὴν πιὸ ψηλὴ κορφὴ τῆς δασωμένης Σαμοθράκης καθισμένος.)