Το Emory University στο Ιερό των Μεγάλων Θεών

posted Apr 27, 2017, 4:35 PM by The Alleycat Το Κεραμιδόγατο   [ updated May 15, 2017, 4:40 AM by Sophia Chiou ]

Το Αμερικανικό πανεπιστήμιο EMORY (Ατλαντα , Γεωργία) είναι το τελευταίο μια σειράς από ερευνητές της Σαμοθράκης που αρχίζει με τον Cyriacus από την Αγκόνα, που το 1444 κατάγραψε ότι παρέμενε στο χώρο του Ιερού των Μεγάλων θεών.

Γάλλοι, Γερμανοί, Αυστριακοί και Τσέχοι βοήθησαν από τότε να διαγράψουν την ιστορία αυτού του χώρου. Η Αμερικανική συμμέτοχη ξεκίνησε το 1938 με το Κέντρο Καλών Τεχνών του πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης, με τον R. McCredie διευθύνοντας τις ανασκαφές για 50 χρόνια.

Το EMORY συμμετείχε στην διερευνητική δραστηριότητα από το 2012 υπό την διεύθυνση της Bonna Wescoat. Εργάζεται στα πλαίσια της Αμερικανικής σχολής Κλασικών σπουδών στην Αθήνα και την επίβλεψη της Εφορείας Αρχαιοτήτων του Έβρου.