Πίνακας η Σφαγή της Σαμοθράκης

posted Apr 27, 2017, 4:06 PM by The Alleycat Το Κεραμιδόγατο   [ updated Apr 27, 2017, 4:07 PM ]

Μετά την Σφαγή της Σαμοθράκης τον Σεπτέμβριο του 1821 ο Γάλλος ζωγράφος Auguste Jean Baptiste Vinchon εμπνεύστηκε το 1827 τον πίνακα Sujet Grec Moderne - après le massacre de Samothrace, ο οποίος εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου.